fbpx

Świętujemy 4 urodziny Dwukropka!

Kończymy 4 latka! Do tej pory wydaliśmy ponad 200 książek dla młodszych i starszych dzieci i wpisaliśmy się już na stałe na mapę najlepszych polskich wydawnictw! Dziękujemy za dzielenie naszej pasji do dobrej literatury i obiecujemy, że nie zwolnimy tempa – będziemy nadal zaskakiwać naszych czytelników wydawniczymi perełkami!

Skoro urodziny to i okazja do świętowania! Zaczynamy już dziś (28.01) konkursem na urodzinowe życzenia dla Dwukropka! Bo jak każdy my też je lubimy 🙂  Można nagrać filmik, zrobić kartkę urodzinową, wykleić, narysować, wyśpiewać – forma dowolna. Liczą się pomysłowość, oryginalność i dobra rodzinna zabawa! Życzenia opracowane wspólnie z dzieckiem/dziećmi zamieszczamy pod postem konkursowym [KLIK] do dnia 1 lutego do godz. 22.00. Nasze jury przyzna po 3 miejsca w dwóch kategoriach: młodsze dzieci (do ok. 7 lat) oraz starsze dzieci (powyżej 8 lat). Każdy uczestnik zamieszczając komentarz wybiera kategorię wiekową, do której chce być klasyfikowany. Jakie nagrody są do zdobycia? Zajrzyjcie poniżej ⬇

Ponadto codziennie pojawi się zadanie-niespodzianka! Także okazji do zdobycia nagród, a przede wszystkim do świetnej zabawy na pewno nie zabraknie 🙂 Dla subskrybentów naszego Newslettera przygotowaliśmy specjalną urodzinową niespodziankę – szczegóły niebawem w Waszej skrzynce mailowej 📧 Jeśli jeszcze nie zapisałaś/eś się do Newslettera to możesz to zrobić w każdej chwili.

Kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru mile widziane 🙂 Wszystkie życzenia sprawią nam ogrom radości, a te, które nas najbardziej poruszą/rozbawią/zachwycą nagrodzimy po obradach jury. Aby wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, a potem zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Wiek – do 7 lat:

I miejsce – kubek i zestaw książek („Tata Oli jest chory”, „Rozśpiewane emocje” i „Naukowa Demolka. Kosmos”)
II miejsce – bawełniana torba i zestaw książek  („Tata Oli jest chory”, „Rozśpiewane emocje”)
III miejsce – zestaw książek („Tata Oli jest chory”, „Naukowa Demolka. Zwierzęta”).

Wiek – 8-12 lat:

I miejsce – kubek i zestaw książek („Czarny Smok w Wenecji”, „Pieśni Zaginionego Kontynentu” i „Zakręcona Cassidy. Geniusz z przypadku”)
II miejsce – bawełniana torba i zestaw książek („Czarny Smok w Wenecji”, „Miejscy szpiedzy. Miasto świateł”)
III miejsce – zestaw książek („Czarny Smok w Wenecji” i „Zakręcona Cassidy. Geniusz z przypadku”).


REGULAMIN URODZINOWEGO KONKURSU 

DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu „Mikołajkowy Konkurs” („Konkurs”) jest Grupa MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, NIP 6570082245 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs przeprowadzony jest w serwisie Facebook na profilu Wydawnictwa Dwukropek
 3. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Dwukropek
 4. Czas trwania Konkursu: od 28.01.2021 r. do 01.02.2021 r. do godziny 22:00.
 5. Konkurs ma na celu promocję kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 6. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.
 9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  lub ukrywania komentarzy konkursowych,  które  są wulgarne,  obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik umieszcza w komentarzu pod postem konkursowym (na Facebooku) życzenia urodzinowe dla Dwukropka w dowolnej formie – filmik, kartka urodzinowa, wierszyk, etc. 
 2. Nagrodami w konkursie są zestawy książek oraz gadżety wydawnictwa. 
 3. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych (wiek do 7 lat i 8-12 lat) – w sumie 6 osób. Każdy uczestnik może umieścić jeden komentarz pod postem konkursowym.
 4. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na fanpage’u na Facebooku.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

 

Powrót