fbpx

Wspieramy projekt „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

To będzie już trzecia edycja projektu, który skradł serca wielu nauczycieli oraz uczniów. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” to międzynarodowy projekt edukacyjny dla klas I-III, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Wydawnictwo Dwukropek objęło patronat honorowy nad projektem 🙂
CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku
CELE PROJEKTU:
  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Po przeczytaniu lektury, oprócz inspirujących zadań dzieci zgłębią wiedzę na temat wykonywanej przez bohatera/ów profesji.
Strona projektu: www.niezbedniknauczyciela.com
Autorka projektu: Honorata Szanecka

Powrót