fbpx

Jedna z najważniejszych książek dla dzieci jakie wydano w Polsce…

„Tosia jest coraz starsza i coraz więcej rzeczy powinna wiedzieć. Nie mam tu na myśli rzeczy objętych podstawą programową, ale te, które potrzebne są w codziennym życiu. Takie, które powinien umieć i rozumieć każdy dorosły człowiek. Choćby to, że trzeba rozważnie gospodarować budżetem, segregować śmieci, pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Inną równie ważną, a może najważniejszą rzeczą, którą trzeba wiedzieć jest to, że mamy bezpośredni wpływ na przyszłość naszego kraju. Mają ją pełnoletni obywatele, którzy mogą uczestniczyć w wyborach. Ale właściwie po co te wybory są?

To pytanie stawia czytelnikom Elżbieta Lakowska, autorka jednej z wiosennych nowości wydawnictwa Dwukropek. W pięknie wydanej książce autorka na to pytanie nie tylko odpowiada, ale również skłania do refleksji i uświadamia, jak ważne branie udziału w wyborach i podejmowanie świadomych decyzji. Książka składa się 28 rozdziałów, każdy z nich to jeden temat lub problem, razem tworzą kompendium wiedzy nie tylko o wyborach, ale i o społeczeństwie. Młodzi czytelnicy poznają dzięki niej różne ustroje polityczne (przy okazji sami będą mogli ocenić, który ich zdaniem jest najlepszy dla obywateli). Dowiedzą się, czym jest kampania wyborcza i o co chodzi z obietnicami składanymi przez polityków w trakcie jej trwania. Autorka w bardzo interesujący sposób zestawia „prawdziwe” kampanie wyborcze z tymi, prowadzonymi przez uczniów chcących znaleźć się w samorządzie uczniowskim. Dzięki temu dzieci lepiej zrozumieją poruszane w książce kwestie. Młodzi czytelnicy dowiedzą się, na co wpływ mają wybory. A ponieważ mają wpływ na wszystko, to w książce znajdą rozdziały o konstytucji, o systemie emerytalnym i systemie edukacji. O ochronie zdrowia, dyplomacji, rolnictwie i kulturze. Wszystkim, co ważne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania państwa.

Najwięcej jest w tej książce odniesień do polskiego prawa i ustroju. To oczywiste, w końcu nasz ustrój dzieci znają najlepiej, jest on im najbliższy i o nim będą mogli za jakiś czas sami decydować. Ale Polska zostaje pokazana tu w znacznie szerszym kontekście. Autorka porównuje to, co mamy w naszym kraju do innych państw. Tych najbliższych i tych, które znajdują się na drugim końcu świata. Opisanie różnic między ustrojami różnych państw i polityką ich rządów to okazja nie tylko do uświadomienia sobie, że nie jest w Polsce aż tak źle, ale przede wszystkim kopalnia pomysłów na to, co można zrobić, żeby było lepiej. Jestem pewna, że Po co te wybory? to jedna z najważniejszych książek dla dzieci jakie wydano w Polsce w ogóle. Dobrze byłoby, gdyby przeczytało ją każde dziecko, żeby ta książka była czytana w domu, w szkole, na zajęciach dodatkowych i lekcjach obowiązkowych. Jest tego warta. A jej przeczytanie i zrozumienie, to szansa i nadzieja na to, że kolejnych pokoleń nie będzie już trzeba zachęcać do udziału w wyborach, bo będą go traktować jako swój przywilej i obowiązek„.

Recenzja: Tosi mama i książki

Powrót